Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov obdržela dotaci od Statutárního města Prostějov na nutné opravy v budově sokolovny a přilehlého venkovního sportovního areálu TJ. 

Za tuto finanční pomoc velice děkujeme. 

Pomůže zlepšit sportovní prostředí pro naše sportovce, důstojně reprezentujeme město Prostějov.