Ocenění divadla

2021 - ČOS nás navrhla na ocenění Sokol roku 2020 v kategorii kulturní počin za vznik a propagaci netradičního YouTube                   Studia

2019 - diplom za účast v oblastním kole přehlídky individuálních výstupů s loutkou udělený SAL

2018 - udělení pamětního listu k významnému životnímu výročí (Ludmila Páclová), udělil Sokol I Prostějov

2018 - Cena města Prostějova

2017 - udělení pamětního listu k výročí 155 let Sokola, za práci v Sokole a loutkovém divadle (Lucie Hlačíková)

2017 - plaketa - poděkování za obětavou práci pro loutkařský odbor (Věra Rubešová)

2016 - plaketa - poděkování za obětavou práci pro loutkařský odbor (Lucie Hlačíková) - udělila Prostějovská župa sokolská

2015 - slavnostní křest PRONITKA - ing. J. Vitásková, starostka Sokola I PV, S. Tesárek, starosta prostějovské župy sokolské a I. Hemerková, náměstkyně primátora

2014 - poděkování za práci v loutkovém divadle a sokole (Lucie Hlačíková)

2011 - pamětní list a medaile za činnost a propagaci - 15let v sokole (Karel Tabery, Věra Rubešová, Josef Hanzlík, Ladislav Hříva, Lucie Hlačíková)

1999 - vyhotovení repliky sokolského praporu - čestné uznání (Lucie Hlačíková)