Všestrannost

Oddíl všestrannosti sdružuje cvičení nejmladších dětí od 3 let s rodiči, předškolních dětí, žactva, žen, mužů, dále oddílů kalanetiky, bodystylingu, jógy, zdravotního cvičení, Věrné gardy žen a Věrné gardy mužů, oddílu volejbalu. Četnost cvičení jednou až dvakrát týdně.

Naše organizace sdružuje členy bez ohledu na věk a jejich fyzické možnosti, kteří mají zájem nejen o rekreační sport, ale především dbají o své zdraví. Cvičime prostná, na nářadí, při hudbě, hrajeme míčové hry, učíme se hře fair play, vedeme mládež k sokolským ideím. Účastníme se soutěží všestrannosti v župních přeborech - plavání, gymnastika, atletika, zálesácký závod zdatnosti ve všech věkových kategoriích. Jednou za šest let pořádá ČOS Slet, kterého se většina členů účastní. Pořádáme Šibřinky pro děti, Sokolské dny, Akademii pro veřejnost, Noc sokoloven, Move Week - týden v pohybu. Zajišťujeme pomoc při pořádání sokolských plesů. 

Organizujeme si turistiku, setkávání v přírodě, na domácí půdě v sokolovně, slavíme jubilea. Vystupujeme při různých slavnostních příležitostech se sletovými skladbami, účastníme se pietních akcí pořádaných statutárním městem Prostějov. Naše činnost je rozmanitá, přijímáme stále nové členy. TJ Sokol I Prostějov důstojně reprezentuje naše město, zajišťuje zvyšování výkonnosti našich mladých sportovců a utužuje zdraví členů Sokola.

Cvičení pro děti předškolního věku:

 • cvičení rodičů a dětí (děti ve věku 3 až 4 roky): 

 • středa od 17.00 - 18.00 hod.

 • předškolní děti: 

 • středa od 16.00 - 17.00 hod.

Cvičení žactva:

 • cvičení žákyň: 

 • pondělí a čtvrtek od 17.00 - 18.00 hod.

 • cvičení žáků: 

 • pondělí od 16.00 - 17.00 hod.

- u všech těchto skupin roční příspěvek ve výši 800 Kč


Cvičení pro ženy a muže:

 • pilates: úterý a čtvrtek 10.00 - 11.00 hod.

 • aerobik: pondělí od 19.00 - 20.15 hod. a čtvrtek 19,00 - 20,30 hod

 • jóga : pondělí od 9.30 - 11.00 a středa 19.00 - 20.30 hod.

 • kalanetika: úterý a čtvrtek od 15.15 - 16.15 hod.

 • cvičení mužů: středa 18.00 - 19.00 hod.

 • pohybová cvičení žen: pondělí od 14.00 - 16.00 hod., středa od 10.00 - 11.00 hod. a čtvrtek od 19.00 - 20.00 hod.

 • volejbal všestrannost středa 19,30 - 21,30 hod. 

- příspěvek ve výši 1200 Kč výdělečně činní, důchodci 900 Kč dle věkové kategorie

Zájemci o uvedená cvičení se mohou přihlásit u jednatelky jednoty v pondělí, úterý, a čtvrtek 7.30 - 15.30 hod., ve středu 9.00 - 17.00 hod., v pátek 7.00 -15.00 hod. nebo přímo u cvičitele či trenéra ve výše uvedenou dobu cvičení v sokolovně na Skálově náměstí 173/4 v Prostějově.