Tým divadla

Hledáme nové herce!

Muže i ženy bez rozdílu věku naučíme vodit loutky nebo za ně mluvit. Máme výbornou nápovědu a texty se neučíme zpaměti, ale čteme je. Jsme rozděleni na "vodiče" a "mluviče". Zkoušky máme v úterý v 17:00 v přednáškovém sále Sokolovny. Kontaktujte nás!

Ludmila Páclová


recitátorka

Jaroslav Vorberger


recitátor

Ludmila Znojiová


recitátorka

Zdena Kratochvílová


recitátorka

Jarmila Hlaváčová


recitátorka

Eva Špačková


animátorka

Jarmila Tvrdá


recitátorka, kronikářka

Věra Patková


animátorka

Zdeněk Chytil


recitátor

Romana Hvižďová


inspicientka

Marta Janíčková

biletářka


Josef Dvořák

animátor, výtvarník, technik


Lucie Hlačíková


principálka

Alena Přidalová

animátorka, technik